Năm bước để loại bỏ COVID-19

Đây sẽ là lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất, khi chúng tôi phá vỡ cái mà tôi gọi là “tiếng nói của OSINT HK” và cho phép mình lên tiếng với vai trò cá nhân. Điều đầu … Read More

Báo cáo tình hình Indonesia

Ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Indonesia đã không được báo cáo cho đến ngày 2/3/2020 và số liệu chính thức đã tăng lên đến 1,980 ca vào ngày 3/4/2020. Báo cáo của Bộ Y tế có 181 ca tử … Read More

Chuẩn bị cho điều tồi tệ hơn: Bài học ngay trước mắt từ Philippines

Khi Philippines trở thành nước đầu tiên trong khu vực thực hiện những biện pháp quyết liệt để chống lại virut, hàng triệu người bị đánh thức bởi sự bối rối và không chắc chắn về các hướng dẫn đó. … Read More