Năm bước để loại bỏ COVID-19

Đây sẽ là lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất, khi chúng tôi phá vỡ cái mà tôi gọi là “tiếng nói của OSINT HK” và cho phép mình lên tiếng với vai trò cá nhân. Điều đầu … Read More

Báo cáo tình hình Indonesia

Ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Indonesia đã không được báo cáo cho đến ngày 2/3/2020 và số liệu chính thức đã tăng lên đến 1,980 ca vào ngày 3/4/2020. Báo cáo của Bộ Y tế có 181 ca tử … Read More