รายงานสถานการณ์ 2: อินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 6 เมษายน ประเทศอินโดนีเซียได้เปิดสถานพยาบาลใหม่ 2 แห่งขึ้นมาเพื่อรองรับคนไข้ COVID-19 โดยเฉพาะ โดยสถานพยาบาลแห่งแรกอยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬาเคมาโยราน กลางกรุงจาการ์ตา ซึ่งสามารถรับผู้ป่วยได้มากถึง 3,000 คน และสถานพยาบาลอีกแห่งอยู่ที่เกาะกาลัง ซึ่งรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 360 คน

หมู่บ้านนักกีฬาเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2020 สามารถเป็นที่พักให้เหล่านักกีฬาได้มากถึง 24,000 คนในช่วงเอเชียนเกมส์เมื่อมี 2018 สี่ในสิบอาคารตอนนี้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วย COVID-19 ได้ประมาณ 3,000 คน สำหรับคนที่ไม่มีการแสดงอาการของโรคแล้วหรือมีการแสดงอาการเพียงเล็กน้อยจะถูกส่งให้กลับไปกักตัวเองที่บ้าน ทำให้สถานพยาบาลแห่งนี้มีที่ว่างเหลือไว้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดจริงๆ

เกาะกาลังอยู่ใกล้กับสิงคโปร์และบางส่วนของเกาะเรียว ที่นี่เป็นค่ายของผู้อพยพซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของ UN มาก่อนเคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้อพยพชาวเวียดนามมากถึง 250,000 คนตั้งแต่ช่วงต้นปี … Read More