รายงานสถานการณ์: ฟิลิปปินส์

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ ที่ชวนให้นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อมองย้อนกลับไป มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากมายที่เดินทางเข้ามาในประเทศในช่วงปลายเดือนมกราคม ก่อนที่จะมีการประกาศใช้นโยบายจำกัดการเดินทาง มีรายงานพบผู้ติดเชื้อจำนวน 3 รายที่ถูกตรวจพบในช่วงปลายเดือนมกราคม (ซึ่งสองคนเสียชีวิตในเวลาต่อมา) ตามด้วยรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในภายหลัง จากนั้นก็มีสัญญาณอันตรายเพิ่มขึ้นอีกเมื่อประเทศไต้หวันตรวจพบผู้ติดเชื้อภายในประเทศที่เดินทางมาจากประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่ 6-7 มีนาคมที่ผ่านมา ต่อมามีการพบผู้ติดเชื้อที่ไม่มีประวัติในการเดินทางหรือได้พบปะกับคนที่มีประวัติในการเดินทางมาก่อน

หลายอาทิตย์ต่อมา เจ้าหน้าที่และหลายๆ หน่วยงานก็เริ่มพิจารณาว่าจากสถานการณ์ดังกล่าว บ่งบอกถึงอะไร: ก่อนหน้านี้มีการระบาดของโรคที่ไม่สามารถยับยั้งได้ในประเทศฟิลิปปินส์ ในสหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกัน โดยสาเหตุที่ไม่สามารถยับยั้งได้เนื่องจากขาดชุดเครื่องมือในการตรวจสอบโรคที่เพียงพอ จนกระทั่งสองอาทิตย์ที่แล้วกรมอนามัยของประเทศฟิลิปปินส์ต้องส่งชุดเครื่องมือออกนอกประเทศเพื่อทำการทดสอบ ขณะนี้มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์กำลังทดสอบการใช้ PCR ซึ่งส่งผลให้มีการทำแล็บไบโอมากมายเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการทดสอบมากถึง 2,000 เคสเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้นเป็นเพราะไม่ได้รับการตรวจสอบที่เพียงพอ กรณีที่ผลตรวจเป็น negative แต่กลับกลายมาเป็น positive ในภายหลังมีมากถึง 17% มีคนที่ถูกตรวจสอบแล้วได้ผลเป็น positive จำนวน … Read More