វិធីសាស្រ្តទាំង៥ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជម្ងឺកូវីដ-១៩

នេះជាលើកដំបូង ហើយក៏ប្រហែលជាមានតែក្រុមការងាររបស់យើងទេដែលបានធ្វើការងារនេះ។ ក្រុមរបស់យើងមានឈ្មោះ “OSINT HK Voice” ។ តាមរយៈក្រុមនេះហើយធ្វើឱ្យខ្ញុំអាចចេញរបាយការណ៍ជាលើកដំបូងស្តីពីការចម្លងនៃមេរោគកូវីដ-១៩។ ខ្ញុំចាំបានថាអត្ថបទដំបូងបង្អស់របស់យើងដែលបានចុះផ្សាយក្នុងគហទំពរ័នៃគឺពន្យល់អំពី របាយការណ៍របស់ Imperial មានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់តំបន់អាស៊ី។ បើមើលទៅរបាយការណ៍ដែលបានសន្និដ្ឋានអំពីវិធីសាស្រ្ត Ferguson គឺមានចំណុចពីរដែលមិនត្រឹមត្រូវ។

តាមការសន្និដ្ឋានមុនបង្អស់ដែលខុសនោះគឺ ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ១៩មិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេ។ ផ្ទុយទៅវិញមានប្រទេសមួយចំនួនអាចធ្វើបានដូចជា ហុងកុង តៃវ៉ាន់ វៀតណាម កូរ៉េខាងត្បូង ចិន ម៉ាកាវ អូស្រ្តាលី នូវែលសេ្សឡង់ (ហើយប្រទេសសិង្ហបូរីនឹងរាប់ចូលក្នុងក្រុមនៃប្រទេសទាំងនេះនៅពេលឆាប់ៗ) ។ ការសន្និដ្ឋានទីពីរគឺស្ថានភាពទាំងមូលបានបង្ហាញសញ្ញាខ្សែកោងនៃការថយចុះនៃការចម្លង​#BendTheCurve ។ ដោយមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការស្វែងយល់ឱ្យបានស៊ីជម្រៅនោះ ទោះបីមានការរីករាលដាលខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយ មិនមានមន្ទីរពេទ្យណាដែលស្ថិតក្នុងភាពច្របូកច្របល់ហួសកម្រិតឡើយ។

ទីណាដែលការសន្និដ្ឋាននេះត្រឹមត្រូវគឺមានន័យថាប្រទេសនោះមិនទទួលយកវិធានការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឡើង។ ហើយប្រទេសទាំងនោះគឺកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពចាញ់សង្គ្រាមកូវីដ១៩រួចទៅហើយ។ ជម្រើសនៃប្រទេសទាំងនោះគឺ “មិនមានវិធានការអ្វីទាំងអស់” ឬក៏មានវិធានការមួយចំនួនដែលមិនច្បាស់លាស់។ ប្រទេសនោះទុករហូតដល់ពេលមានមនុស្សដល់ទៅ … Read More