ស្ថានការណ៍៖ ប្រទេសវៀតណាម

កំណត់ហេតុរបស់អ្នកនិពន្ធ៖ របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលជម្ងឺកូវីដ១៩នេះត្រូវបានពន្យាពេលជាច្រើនថ្ងៃ ដោយសារប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តម្រូវឱ្យមានការតាមដានសារជាថ្មីអំពីស្ថានភាពជាក់ស្តែងរបស់ជម្ងឺដែលកំពុងកើតឡើង។យើងមានការសង្ស័យនៃចំនួនករណីចម្លងដែលបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះ វាពិតជាមានចំនួនទាប។ មកដល់ពេលនេះយើងមានអារម្មណ៍សុទិដ្ឋិនិយមច្រើនជាងមុនដោយមានហេតុផលមួយចំនួនដែលនឹងរៀបរាប់លម្អិតនៅក្នុងអត្ថបទខាងមុខនេះ។

នៅថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសដំបូងបង្អស់ដែលបានអនុម័តបទប្បញ្ញត្តិជាបន្ទាន់មួយរួមមាន ការបិទអាជីវកម្មដែលមិនចាំបាច់និងសាលារៀន ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាដែលបង្កដោយជម្ងឺកូវីដ១៩។ យុទ្ធសាស្រ្តនេះពិតជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលមែន តាមស្ថិតិរកឃើញករណីចម្លងសរុបទាំងអស់មាន ២៦៨នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃ (ទី១៦ មេសា)។ ពេលនេះមាន ១៦៩ ករណីបានជាសះស្បើយ និង ៩៩ករណីកំពុងបន្តការព្យាបាល។ទោះបីស្ថានភាពព័ត៌មាននៅប្រទេសវៀតណាមមានការរឹតត្បិតដូចនៅប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវយ៉ាងណាក៏ដោយ ការចម្លងពីប្រទេសចិនគឺជាដំណាក់កាលពីមួយដែលការចម្លងទាំងនេះត្រូវបានស្វែងរកឃើញ ហើយមានការគ្រប់គ្រងលើការរីករាលដាលតាមសហគមន៍បានទាន់ពេល។

ចាប់ពីខែកុម្ភៈដល់ខែមីនា មានករណីចម្លងថ្មីកើនឡើងពី១០ទៅ ១៦។ ក្នុងនេះមិនមានករណីស្លាប់ឡើយ ដែលមើលទៅដូចជាមិនពិតទេ។ ប៉ុន្តែចំនួនរកឃើញថ្មីនេះក៏ស្របទៅនឹងមធ្យមភាពនៃចំនួនអ្នកឆ្លងដែលបានសន្និដ្ឋានក្នុងអំឡុងពេល៣ទៅ៤សប្តាហ៍នេះដែរ។ ករណីរកឃើញថ្មីនៅក្នុងប្រទេសនៃគឺមានចំនួនច្រើនស្ទើតែច្រើនជាងពីរដា គឺនៅដើមខែមីនា ចន្លោះថ្ងៃទី៦ ទៅទី១០។ ពេលនេះផងដែរ ការចម្លងដំណាក់កាលទី២នៅ អាមេរិច អ៊ឺរ៉ុប និងអង់គ្លេសត្រូវបានរកឃើញ។ ស្ថានភាពក៏ស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងវិញនៅថ្ងៃទី៥ ខែមេសាដែលមានចំនួន ២៤០ករណី … Read More